Välkommen!

Välkommen till Stiftelsen Arcada sr för sökande och stödadministration

På dess sidor kan du skapa ett användarkonto och skicka in ansökningar samt be om utbetalning av och redovisa för beviljat stöd.

Nedan hittar du information om alla aktuella stödformer som kan sökas just nu. Läs anvisningarna noggrant före du gör din ansökan.

Första gången? Registrera dig här.

Alla ansökningstyper
För privatpersoner
För organisationer

Alla ansökningstyper

Typ av stöd
Beskrivning
Öppen
Lindstedt våren 2021
Stöder den svenskspråkiga utbildningen inom företagsekonomi, handel och service som utgör fortsättning på Svenska Handelsläroverkets verksamhet och som upprätthålls dels av Stiftelsen Arcada dels av Svenska framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab.
15.02 - 07.03.2021
Fonden för teknisk undervisning och forskning år 2021
Stöder den tekniska utbildningen som upprätthålls av Stiftelsen Arcada samt den tekniska utvecklingen och forskningen i Finland, särskilt inom området tillämpad teknik, till fördel för landets tekniska och industriella framåtskridande.
15.02 - 07.03.2021
Studentstipendiefonderna studier/forskning år 2021
Stöder ändamål som befrämjar sökandes studier vid Arcada, för fortsatta studier (magisters- och doktorsnivå) eller post-doktorala studier. Sökande bör vara ingenjörsstuderande vid Arcada, eller alumn från Arcadas (eller Tekniska Läroverkets) ingenjörsutbildningar.
15.02 - 07.03.2021
Studentstipendiefonderna resor/praktik år 2021
Stöder ändamål som utlandsstudier eller –praktik, konferensresor, seminariebesök, studiebesök i Finland eller utomlands. Sökande bör vara ingenjörsstuderande vid Arcada, eller alumn från Arcadas (eller Tekniska Läroverkets) ingenjörsutbildningar.
15.02 - 07.03.2021
Studentstipendiefonderna övriga ändamål år 2021
Övriga ändamål som befrämjar sökandes studier vid Arcada. Ej arbetsstipendium eller resor. Sökande bör vara ingenjörsstuderande vid Arcada, eller alumn från Arcadas (eller Tekniska Läroverkets) ingenjörsutbildningar.
15.02 - 07.03.2021